Våre Sponsorer

Vi vil takke våre sponsorer.

Vi takker våre sponsorer som er:

  • Buen Kulturhus
  • Buen Servering
  • Ungdom og Fritid
  • Idfokus AS
  • Sparebanken Sør
  • Sjograf AS
  • Mandal Barne - og Ungdomsråd(BU)
  • BUFDIR

Vi takker dere for deres støtte til Buenlan 2019.

^